Jeg som troede at jeg havde et super moderne køkken, er efter et besøg hos nogle bekendte blevet slemt skuffet. For aldrig har jeg dog oplevet skuffer i et køkken, som lukkede så lydløst. Jeg kan forstå at hemmeligheden bag skufferne, hedder noget i retning af Softluk eller Easy luk. Mit spørgsmål går på, om jeg kan montere denne lukke mekanisme i mit 4 år gamle køkken? eller om jeg i givet fald vil være tvunget til, at udskifte alle skufferne i køkkenet? Det skal lige siges, at jeg ikke umiddelbart kan se nogen forskel på min bekendtes skuffer og mine egne.