Vi overvejer et Designa-køkken fra butikken i Ry. Vi er dog lidt betænkelige, da der tilsyneladende er mange, som har haft dårlige erfaringer med Designa. Har nogen konkrete erfaringer med butikken i Ry v. Skanderborg?